שבעים פנים לתורה!

בדור הגאולה כוחות יצירה גדולים מתעוררים בעם ישראל והם באים לידי ביטוי גם בלימוד התורה. יש היום שפע של ספרים בכל תחומי התורה, בהלכה, באגדה, באמונה וכד' וכמובן גם בתנ"ך. ברכה גדולה טמונה בשפע הזה, ברכה של גאולה שהולכת ומתקדמת לא רק במובן הפיזי אלא גם במובן הרוחני התורני, ומאפשרת לכל יהודי למצוא את החלק שלו בתורה, את הרעיונות שמדברים אליו ואת הסגנון שהוא מתחבר אליו. הביטוי "יש שבעים פנים לתורה" שגור על כל לשון ואכן קיימים שפע של רעיונות חדשים וישנים בכלים נאים ומשובחים ויש בכך ברכה גדולה, אך קיימת גם סכנה ומפניה אני רוצה להתריע.

יש דבר אחד שחשוב לזכור: יש רק שבעים פנים לתורה, ולא יותר! זה נכון שלכל יהודי יש את האות שלו בתורה ולכל יהודי יש את ההבנה שלו בתורה ויש לכך ערך גדול שהוא יחשוף אותה בכל תחומי התורה, אך אין זה אומר שכל פירוש הוא נכון, אדרבא, רק פירושים מעטים הם נכונים. לא כל מחשבה או רעיון או הגיג שעולה על דעתו של מישהו מיד הופך לתורה משמים שנאמרה למשה רבנו בהר סיני. כמו שלכל דבר בחיים יש כללים כך גם בלימוד תורה ובעיקר בחדשנות בתורה יש כללים, שלא קלים ליישום, ושלא ניתן לסטות מהם, ושלא מדובר בשינויים מהפכניים.

היום בעולם האקדמיה יש דעה רווחת שהולכת ומתפשטת שאין אמת מוחלטת אלא כל אחד והאמת שלו. צריך להיזהר שהדעה הזאת לא תיכנס בדלת האחורית ואולי אפילו הקדמית גם בלימוד תורה. עלולים לצוץ דעות שיטענו שכל אחד והאמת שלו, ומה שחכמים אמרו שהתורה נתונה בקרן זווית וכל אחד יכול לבוא וליטול כוונתם גם לכך שכל אחד יכול לפרש איך שהוא חושב. שאין "גדולים" שצריך להקשיב אליהם, שאין כללים שצריך לפרש לפיהם, שאין עמל תורה במשך עשרות שנים של קניית שכל של תורה, אלא כל אחד והאמת שלו. הדעה הזאת היא סכנה גדולה וצריך להישמר מפניה שלא תיכנס לתוך עולם בית המדרש.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

הקדישו את הלימוד
לע"נ יקיריכם