פורים | עיקר מגילת אסתר | סודו של המן והרשע בעולם | הרב שלמה לוי

עיון בדברי המהר"ל בספרו 'אור חדש' על המגילה.
מה נותן להמן הרשע את זכות הקיום בעולם?

 

מקורות שהרב דיבר עליהם בשיעור:

אור חדש ד"ה "ותשם אסתר את מרדכי על בית המן": וכבר אמרנו כי לכך כתיב (שם) "ותשם אסתר את מרדכי על בית המן" שיהיה דבר זה שבח להקב״ה. ודבר זה עיקר המגילה הזאת כמו שנתבאר למעלה שמקיים בזה כי לטוב לפני האלקים זה מרדכי שנאמר (שם) "ותשם אסתר את מרדכי על בית המן"..

ולכך לא יקשה מה צריך לומר ותשם אסתר את מרדכי על בית המן, מאי נפקא מיניה בזה שנתנה אסתר את מרדכי על בית המן וכן מה שכתיב (שם) "ויסר המלך את טבעתו אשר העביר מהמן ויתנה למרדכי", דמאי נפקא אם העבירו מהמן או היה טבעת המלך..

רק שכל ענין המגילה שבא לומר כי בא מרדכי תחת המן ואשר חשב המן על מרדכי לעשות נהפך עליו כי אחשורוש נתן להמן הטבעת של המן ובזה הטבעת היה המן כותב לאבד כל היהודים דכתיב (שם ג, יב) "ונחתם בטבעת המלך", ונהפך הדבר הזה שהיה למרדכי בטבעת של המן ובו כתב וחתם בטבעת המלך על שונאיהם לאבד אותם וגם בזה היה המן הכנה למרדכי כי אם לא נתן המלך הטבעת אל המן לא נתן עתה הטבעת למרדכי אבל מפני שכבר נתן הטבעת להמן עתה שרצה להגדיל את מרדכי נתן הטבעת הזה אליו, כי לא גרע מרדכי מהמן שנתן המלך אליו את טבעת כלל הדבר במגילה הזאת כי היה המן הכנה למרדכי שכל דבר שרצה המן לעשות נהפך עליו ודבר זה יסוד המגילה.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

הקדישו את הלימוד
לע"נ יקיריכם