גילוח ותספורת ביום העצמאות

שלום הרב,

בעניין גילוח בספירת העומר, לדברי החיד"א משמע שכל העניין הוא לא לספר את שיער הראש, והזקן זו חומרא הראויה לבני תורה, ואכן כך נהגו בארצות המערב (צפון אפריקה), שרק דיינים ורבנים הקפידו בעניין הזקן. וכן שמעתי ממו"ר סבי ועוד ראיתי בסידור "קול אליהו" לרב מרדכי אליהו זצ"ל שמציין לשון להסתפר ולא לשון להתגלח, משמע שזה שיער הראש בלבד. ולעניין מה שמביאים ראיה ממנהג האר"י הקדוש שנהגו לא להסתפר עד שבועות, מוכח שזה דווקא בשיער הראש ולא שער הזקן, שהרי האר"י הקדוש (ולשיטתו גם) אין לנגוע בזקן כל ימות השנה. ועל כן מה יגרע יום העצמאות שהתירו להסתפר ולהתגלח ועוד שיש בדבר אמירה חזקה בדבר גאולתנו ופדות נפשנו שיש לה תוקף של דברי חכמים!

ברכה ושלום,

שאלת הגילוח והתספורת היא כידוע תלויה במנהג ואין לזה תוקף של תקנת חכמים ולכן יתכן שיש מנהגים שונים. ברור שיום העצמאות כמו חנוכה ופורים אינם מפסיקים אבלות ולא שום מנהג אבלות, כידוע אין התר תספורת בתוך י"ב חודש בחנוכה. התר הגילוח והתספורת הוא מפני כבודו של יום שלא יהיו כולם לא מגולחים ולכן כאשר אדם זקוק לתספורת ניתן להקל מפני כבוד היום, אולם אדם שהסתפר ערב פסח ואינו זקוק ממש תספורת אלא שרוצה לנצל את היום הזה כדי שגם בעוד שבוע או שבועיים שערו לא יכביד עליו עדיף שלא יעשה זאת.           

 

          יה"ר שנזכה בע"ה להמשך החסדים ביתר עוז ולגאולה שלמה בקרוב.

 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

הקדישו את הלימוד
לע"נ יקיריכם