חילונים לייט | הרב פרץ איינהורן

חשוון התשע"ט
בין היתר הרב מסביר בשיעור את מהות הערבה והאתרוג

הקדישו את הלימוד
לע"נ יקיריכם