נחמת ישראל | חלק 8 – עם ישראל חוזר לארצו נקי מכל עוון | הרב נעם ממן

הקדישו את הלימוד
לע"נ יקיריכם