נחמת ישראל | חלק 2 – מבטו העמוק של הראי"ה מתוך תורת הנסתר | הרב נעם ממן

מכוחו של רבי שמעון בר יוחאי ותורת הסוד, שואב הרב קוק זצ"ל את המבט הפנימי על המציאות ומלמד אותנו איך להסתכל על עם ישראל.
שיעור שנמסר בערב ל"ג בעומר.

הקדישו את הלימוד
לע"נ יקיריכם