משמעות המילה 'ברוך' | הרב שלמה לוי שליט"א

הקדישו את הלימוד
לע"נ יקיריכם