למה ללכת לישיבה? | הרב דניאל לאפיר ר"מ שיעור א'

בעוד כשנה אשב בישיבה ואלמד. למה? מה התכלית של שנות הישיבה? שאלות אלו מובילות אותי בחיפוש אחר ישיבנה ה ובחיפוש המקום המתאים עבורי.

אנסה לגעת בנקודות קצרות בשאלות אלו.

הרמח"ל בספרו מסילת ישרים פותח לנו דרך ומסלול לבניין האישיות במידות וקדושה בדרך העולה בית אל. את המסלול הוא בונה על פי ברייתא במסכת בעבודה זרה בה רבי פינחס בן יאיר מציב את תחנות השונות בבנין המידות וכך לשון הברייתא (עבודה זרה כ:)

"ת"ר: ונשמרת מכל דבר רע – שלא יהרהר אדם ביום ויבוא לידי טומאה בלילה. מכאן א"ר פנחס בן יאיר: תורה מביאה לידי זהירות, זהירות מביאה לידי זריזות, זריזות מביאה לידי נקיות, נקיות מביאה לידי פרישות, פרישות מביאה לידי טהרה, טהרה מביאה לידי חסידות, חסידות מביאה לידי ענוה, ענוה מביאה לידי יראת חטא, יראת חטא מביאה לידי קדושה, קדושה מביאה לידי רוח הקודש, רוח הקודש מביאה לידי תחיית המתים, וחסידות גדולה מכולן…"

מברייתא זו עולה כי ראשית כל בניין המידות מתחיל בתורה. והתורה מובילה לזהירות, ומכאן הדרך מתפתחת ועולה.

מהי הזהירות? מבאר הרמח"ל  (פרק ג)

הנה הרוצה לפקח על עצמו, שתים הנה ההשקפות הצריכות לו: האחת, שיתבונן מהו הטוב האמיתי שיבחר בו האדם, והרע האמיתי שינוס ממנו. והשניה, על המעשים אשר הוא עושה לראות אם הם מכלל הטוב או מכלל הרע….

אם נתרגם את דבריו ללשוננו נאמר כך: תורה, כלומר, העיסוק בתורה, הלימוד, השינון, והשקיעה בתורה מובילים לזהירות כלומר להתבוננות "מהו הטוב האמיתי שידבק בו האדם",

ראשית בניין האישי מתחיל בהצבת החזון, היעד, לאן אני שואף  להגיע, מה תכלית חיי? המפגש עם התורה מפגיש אותנו עם עצמיותינו, עם שייכותנו לעם ישראל, מתעוררת העצמיות שלנו כלשון הרב קוק באורות התורה (פרק ו , יא) – "לימוד התורה…מכניס את המאור שבחיי הישראליות בתוך נפשותינו ומעיר בקרבה את הדעות הנאות והרגשות הטובות הכמוסות בקרבה מצד התכונה המיוחדת של ישראל…"

כשאני לומד תורה זה מעורר את הצדדים העליונים בנפש, את כח החיים הישראלי המיוחד שבקרבי, מעצים אותי ומראה לי את הדרך ומתוך כך אני מתעורר לבדוק את מעשי ואת דרכי לאור החזון והייעוד שלי.

נראה לי שזהו פן אחד מהמשמעות של השקיעה בתקופה שהיא בדיוק בתפר בין חיי כנער עם סיום שנות התיכון לבין חיי הבוגרים עם היציאה לעצמאות בוגרת, וקודם לכניסה לחיים בהם יש משימות ואתגרים (בית, פרנסה..) דווקא עכשיו כשאין לי עול כלשהו זה הזמן לשקיעה ב"שבתי בבית ה'" לבנות בעוצמה את הקשר לתורה לעורר את אותם צדדים רוחניים שבקרבי ומתוך כך לבנות חזון ודרך לאורה אצעד בהמשך חיי.

 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

הקדישו את הלימוד
לע"נ יקיריכם