דיני פורים שחל במוצאי שבת

השנה חל פורים במוצ"ש ועל כן קריאת המגילה מתקיימת  בתפילת ערבית של מוצ"ש. השאלה היא מתי לעשות הבדלה האם להבדיל לפני ערבית או בסופה?

איתא בשו"ע ס' תרצ"ג  
"אחר קריאת המגילה בערבית, אומר: ואתה קדוש, ואם חל במוצאי שבת אומר: ויהי נועם, קודם ואתה קדוש. הגה: ואומרים: ויתן לך, וקורים המגילה ואח"כ מבדילין (מנהגים)."
מפורש אם כן בדברי הרמ"א שהבדלה לאחר המגילה.
דברי הרמ"א לכאורה יוצרים בעיה שהרי הציבור מעונין להביא מגילה, הילדים רוצים לבא מחופשים והרי אי אפשר לטלטל מגילה ולהתחפש לפני הבדלה.
קיימת אפשרות שלאחר ערבית יעשו הבדלה יחזרו הביתה להתחפש ולהביא מגילה וישובו לבית הכנסת לקריאת מגילה.גם אפשרות זו אינה נוחה לרוב הציבור, ועלולה לגרום לטעויות. יהיו כאלה שיעשו הכנות לפני צאת השבת ויבואו לבית הכנסת מחופשים ויצטרכו אח"כ להמתין ובכלל הפסקה כזו אינה רצויה.
על כן עדיף לקבוע את תפילת ערבית 20 דקות או חצי שעה לאחר צאת השבת. בצאת השבת יבדילו בבית, לאחר הבדלה יכולים להחליף בגדים ולהתכונן למגילה ואז הולכים לבית הכנסת.
אין חובה לעשות הבדלה על הכוס לפני התפילה, אפשר להבדיל באמירה, לומר המבדיל בין קודש לחול, לעשות את ההכנות וכששבים הביתה לאחר התפילה וקריאת מגילה יבדילו על הכוס.
מי שמעדיף להבדיל על הכוס לפני התפילה רשאי לעשות זאת אפ' לכתחילה, אין איסור להבדיל על הכוס לפני תפילה ועליו להבדיל גם בתפילה וכך מובא במשנה ברורה סימן רצד ס"ק א'  
"ואפילו אם נזדמן שהבדיל על הכוס מקודם מ"מ צריך להבדיל בתפלה ג"כ"
אומנם ראינו לעיל שהרמ"א כתב שנהגו להבדיל לאחר המגילה אולם כתב כף החיים שזה נאמר רק לגבי הבדלה בבית הכנסת אולם בביתו רשאי להבדיל לפני המגילה.
אם מבדיל על הכוס לפני המגילה עליו להיזהר שלא לאכול אכילת קבע לפני מגילה, רשאי לטעום או לשתות לפי הצורך אם לא הבדיל על הכוס כמובן שאינו רשאי לטעום כלום.
הרחמן הוא יעשה לנו ניסים ונפלאות וישמיד כל זכר עמלק בב"א.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

הקדישו את הלימוד
לע"נ יקיריכם