פרשת משפטים – ר' מאור ברבי

מדבר שקר תרחק בפרשתינו מופיע הציווי "מדבר שקר תרחק" (שמות כ"ג ז'). מן הראוי היה להרחיב את הדיון במשמעויות ההלכתיות של ציווי זה, אך אכמ"ל בזה. במפרשים ובפוסקים יש דיונים באשר לגדריו ההלכתיים. נחלקו הראשונים אם זו מצוות עשה לכל אדם או רק לדיינים ואיסור שקר הוא מדרבנן, נדונו מקרים נוספים מלבד אמירת שקר מפורשת […]

הקדישו את הלימוד
לע"נ יקיריכם