"והשיב לב אבות על בנים" | הקדמה למאמר 'הדור' | הרב נעם ממן

ערב שבת הגדול בה חותמת ההפטרה בפסוק 'והשיב לב אבות על בנים' מחבר הרב נושא זה לקיום מצוות 'והגדת לבנך' בחג הפסח. הרב מדבר על ההתייחסות לבנים שנוטים מדרך התורה.שיעור זה מהווה גם הקדמה לסדרת שיעורים על מאמר 'הדור' של מרן הראי"ה קוק זצ"ל.

ימות המשיח | מאמר 'המספד בירושלים' | חלק 1 | הרב שמעון פרץ

מאמר "המספד בירושלים" למרן הרב קוק זצ"ל. חז"ל בגמרא (סוכה נב.) אומרים שהמספד הגדול יהיה על משיח בן יוסף שנהרג. הרב קוק מסביר למה צריך שני משיחים? האם משיח בן דוד לא מספיק? יש שני כוחות בעם ישראל הכח החומרי המעשי והכוח הרוחני. ליוסף הצדיק היה את הכישרון להנהיג ולמלוך, לנהל את חיי החומר בחכמה ואף […]

הקדישו את הלימוד
לע"נ יקיריכם