פרשת וארא | בניית התודעה הלאומית והאמונה בעם ישראל | הרב שמעון פרץ

לאחר שהגוף של עם ישראל נוצר כפי שראינו בפרשת שמות, צריך להחדיר בהם תודעה שהם עם אחד, שיאמינו שהם עם ה'. הבעיה שאת כל הניסים משה רבנו עושה, והם יכולים בטעות לחשוב שלמשה יש כוחות מעצמו, למה הקב"ה עושה הכל בידי שליח? תוך התבוננות בתכונותיו של משה ותולדות חייו, מסביר הרב איך ידעו עם ישראל […]

הקדישו את הלימוד
לע"נ יקיריכם