פרשת בא | נסיונות – מבחן האמונה והאהבה לה' | הרב שמעון פרץ

שיעור פרשת שבוע של ראש הישיבה הרב שמעון פרץ. שבט תשע"ז. הקב"ה מעמיד את עם ישראל בנסיונות ביציאת מצרים ומטיל עליהם מצוות קשות כדי שמידת האמונה שלהם בו והאהבה שלהם אליו יעמדו במבחן הניסיון.   כך אנו צריכים להתחזק כשאנו עומדים מול קשיים לדעת שהם באים לבחון את מידת אמונתנו ואהבתנו לה'.  

הקדישו את הלימוד
לע"נ יקיריכם