פרשת בלק | טעויותיו של בלעם | הרב שלמה לוי

שיחתו של מו"ר הרב שלמה לוי שליט"א בלעם חושב שהוא יכול להתמודד עם משה ועם ישראל. כביכול הוא באותה דרגת נבואה כמו של משה רבנו. אבל הוא טעה. בשורש עם ישראל שונה מכולם. כשבלעם עולה למעלה, בכדי לקלל, הוא רואה את האמת, שעם ישראל כולו טוב. "מה טובו אהליך יעקב". ולכן ישנה חשיבות לברכותיו, כי הן […]

פרשת בלק | היחס לגויים | הרב שלמה לוי

שיחתו של מו"ר הרב שלמה לוי שליט"א יש הבדל בין איך מתייחסים לגוי מסוים בתור אדם פרטי, לבין היחס באופן כללי לגויים. עוד יש להבדיל בין היחס בהתנהגות המעשית עם האנשים, לבין היחס למדרגה הרוחנית שלהם. דברי הרמב"ם (הלכות תשובה), הרמח"ל (דרך ה') , הרב קוק (אורות קנב). 

הקדישו את הלימוד
לע"נ יקיריכם