ימות המשיח | נבואות שייכות לימינו | הרב שמעון פרץ

הלכות משיח לרמב"ם עיון ב'הלכות מלכים ומלחמותיהם' להרמב"ם. מחלוקת האמוראים בעניין ימות המשיח, ר' חייא בר אבא ושמואל. (מסכתות ברכות, שבת, פסחים וסנהדרין) האם ייפסקו המלחמות? האם יהיה עוני? כמו מי פוסק הרמב"ם?

ימות המשיח | הנצרות והאסלאם כהכנה לתיקון העולם | הרב שמעון פרץ

הלכות משיח לרמב"ם המשך תיאור שלבי ביאת המשיח.איך התגלות נביאי השקר של הנצרות והאסלאם מכינים את הדרך לביאת משיח צדקנו ולתיקון העולם?הקשר לחנוכה – למה היוונים לחמו בנו? מה הפריע להם?איך ניצחון האור על החושך היווני הפך את האומות לבשלות לקבלת המשיח?

ימות המשיח | בר כוכבא היה משיח? | הרב שמעון פרץ

הלכות משיח לרמב"ם ראינו שלא בודקים את המשיח על ידי עשיית אותות ומופתים. למרות שיכול להיות מאוד שהוא יעשה ניסים מתוך צדקותו. ההוכחה של הרמב"ם היא שרבי עקיבא היה נושא כליו של בר כוכבא ודימוהו למלך המשיח עד שנהרג ונודע שלא.  

ימות המשיח | תפקיד מלך המשיח | הרב שמעון פרץ

הלכות משיח לרמב"ם המשך עיון בהלכות מלך המשיח להרמב"ם.מה התפקידים של ימות המשיח? מה אנחנו אמורים לעשות שהוא בא? איך קובעים מי זה המשיח? מה הם התנאים?מה יקרה כשהוא יבוא?בשביל מה בכלל צריך את מלך המשיח?האם בימינו זה ימות המשיח?

ימות המשיח | בעתה אחישנה – זירוז הגאולה | הרב שמעון פרץ

    מתוך דברי הנביאים וחז"ל בגמרא מברר הרב את הסוגיה החשובה מה ההבדל בין גאולה 'בעיתה' – בזמנה לבין גאולה שבאה לפני הזמן – 'אחישנה'. והאם כיום, שבבירור נמצאים אנו תוך גאולה בבחינת 'בעתה' – בזמנה, אפשר גם לזרז את הגאולה שתהיה לבחינת 'אחישנה'? עיון בדברי ה'אור החיים' הקדוש, האלשיך הקדוש, חידושי הגרי"ז, פנים […]

ימות המשיח | משיחי שקר ומשיח אמת | הרב שמעון פרץ

שיטת הרמב"ם לימות המשיח עיון בדברי הרמב"ם ב'אגרת תימן' – אגרת 'פתח תקווה'. לאורך השנים בתימן סבלו הרבה מהאיסלאם והרמב"ם עזר להם שתשובות ואגרות ששלח להם והם קיבלו את פסקי ההלכה שלו עד היום. דבר פחות ידוע הוא שקמו במשך השנים הרבה אנשים שהציגו עצמם כמשיח – משיחי שקר. באגרת זו הרמב"ם מתמודד מול בעיה […]

הקדישו את הלימוד
לע"נ יקיריכם