יום הכיפורים | חיזוק לקראת ביצוע המשימה | הרב נעם ממן

יום כיפור זה השיא של השנה והוא מקפל בתוכו את כל השנה.ביום כיפור יש הבטחה לכפרה בלי תנאים.יום כיפור זה יום שבו הקב"ה עסוק בלטהר את עם ישראל כי הוא יודע שעם ישראל ראוי לכפרה.בירור המושג חטאים.ממה נובעת הכפרה על חטאינו?

צום גדליה | חלק 2 – סיבת הגלות | הרב שמעון פרץ

הקב"ה משאיר פליטה בארץ ישראל, כצאן אשר אין להם רועה, ומעמיד אתם בניסיון לא פשוט, האם הם ימשיכו לשבת בארץ ישראל גם כשמרחפת מעליהם סכנת מלך בבל? מה עומד על כף המאזניים בניסיון זה? איזה מסר הקב"ה רוצה להעביר לנו אם הוא יודע כבר שהם יכשלו בניסיון?   הצג עוד  

צום גדליה | חלק 1 – סיבת הצום | הרב שמעון פרץ

ביום הצום אנו מתענים בגלל מה שקרה באותו היום בעקבות מעשיהם הרעים של אבותינו, אותם מעשים ממשיכים גם אצלנו והם הסיבה לכל הצרות הממשיכות לבוא עלינו. לכן העבודה שלנו היא להבין מה היו מעשי אבותינו ואיך אנחנו יכולים לתקן את אותן הנקודות אצלנו. בשיעור הרב מתמקד בסיפור של רצח גדליה, שבעקבותיו נקבע לנו הצום הזה. […]

הקדישו את הלימוד
לע"נ יקיריכם