"והשיב לב אבות על בנים" | הקדמה למאמר 'הדור' | הרב נעם ממן

ערב שבת הגדול בה חותמת ההפטרה בפסוק 'והשיב לב אבות על בנים' מחבר הרב נושא זה לקיום מצוות 'והגדת לבנך' בחג הפסח. הרב מדבר על ההתייחסות לבנים שנוטים מדרך התורה.שיעור זה מהווה גם הקדמה לסדרת שיעורים על מאמר 'הדור' של מרן הראי"ה קוק זצ"ל.

הקדישו את הלימוד
לע"נ יקיריכם