וידוי ונפילת אפיים ביום העצמאות

כבוד הרב שלום,בעניין יום עצמאות שנדחה, ידוע שהדחייה אינה נובעת מעצם היום אלא מחשש לחילול שבת המוני ביום הזיכרון, והרי עצם יום הצמאות הוא ב-ה' באייר, ובמיוחד שיש לו משמעות בתורת הגר"א ובתורת האר"י. אם כן קשה לי מדוע אומרים וידוי באותו יום ובמנחה שלפניו? והרי ידוע שוידוי עיקרו מנהג, ואע"פ שיום הזיכרון יצויין בו, […]

הקדישו את הלימוד
לע"נ יקיריכם