ברית לתינוק שנולד בניתוח קיסרי ביום השבת

שלום הרב, אם אישה ילדה בשבת בניתוח קיסרי, מתי יתקיים הברית? בשבת או ביום ראשון? מזל טוב והרבה נחת תינוק הנולד בניתוח קיסרי הברית שלו אינה דוחה שבת ועל כן אם נולד בשבת עורכים את הברית ביום ראשון.  

ברכת שהחיינו על יום עצמאותינו

לכבוד מו"ר רה"י שליט"א,מדוע אין לברך על עצם הגעת היום מדי שנה בשנה? והרי זו ברכה שתלויה בשמחת הלב, ומה גדול צערי כאשר אדם רוכש חולצה מן השוק ומברך עליה ברכה זו, ועכשיו על שחזרנו לביתנו אחרי אלפיים שנות גלות, ועוד אחרי שואה ששליש מעמנו אבד, ותחיינה העצמות היבשות, והעלה אותנו מקברות הגלות – לא […]

דיני פורים שחל במוצאי שבת

השנה חל פורים במוצ"ש ועל כן קריאת המגילה מתקיימת  בתפילת ערבית של מוצ"ש. השאלה היא מתי לעשות הבדלה האם להבדיל לפני ערבית או בסופה? איתא בשו"ע ס' תרצ"ג  "אחר קריאת המגילה בערבית, אומר: ואתה קדוש, ואם חל במוצאי שבת אומר: ויהי נועם, קודם ואתה קדוש. הגה: ואומרים: ויתן לך, וקורים המגילה ואח"כ מבדילין (מנהגים)."מפורש אם כן […]

הקדישו את הלימוד
לע"נ יקיריכם