אמירת הלל בליל העצמאות

לכבור מו"ר רה"י שליט"א,בעניין אמירת הלל בליל העצמאות, כזכור לי, היו שנהגו לקוראו בלילה (מנהג מרוקו, לוב ואלג'יריה). האם אין לחזק מנהג זה עמ"נ להשריש את גודל הנס? במיוחד שציבורים רבים רואים בו מעשה שבכל יום ולהבדיל לעקור מאותם צדיקים שאינם מאמינים, את דעתם הכופרת כי זהו מעשה סטרא אחרא, וכאילו הקב"ה סילק עצמו מן […]

הקדישו את הלימוד
לע"נ יקיריכם