בישיבת הסדר קרית גת
תכנית לימוד מיוחדת מעשית ומעמיקה בנושאי אהבת ישראל וכבוד הדדי

תוכנית "ואהבת" מבוססת על ספרי ראש הישיבה, הרב שמעון פרץ שליט"א – "ואהבת" ו"כולנו כאחד".

תוכנית זו מתקיימת לצד הלימודים הרגילים – גמרא, אמונה הלכה ותנ"ך, ויחד עם זאת תופסת מקום של כבוד ברוח הישיבה ובפעילות החינוכית והחברתית שלה.

התוכנית כוללת לימוד שיטתי של כל הנושאים הקשורים לאהבת ישראל וליחסים בין אדם לחברו – אהבת עם ישראל, קניית עין טובה, כבוד הדדי, הקשבה ושיח, שמחה וכד' – הן בתחום האמונה, הן בתחום ההלכה והן בתחום היישום בפועל של כל הדברים הגדולים (סדנה שבועית).

התוכנית גם כוללת מספר שבועות הפרושים על פני השנה כולה, כאשר בכל שבוע כזה מתמקדים באחד מנושאי היסוד המרכיבים אהבת ישראל (בין ישראל לעמים, כלל ופרט, גוונים שונים של אור, עין טובה וכד') – ובו יש שיעורים מגוונים סביב אותו נושא המשולבים בפעילות חברתית להעצמת המסרים הנלמדים, כגון מפגשי היכרות ושיח עם קבוצות שונות בעם ישראל, סיורים לימודיים והתנדבות בקהילה.

התוכנית מורכבת משני צירים:

הציר הראשון

מתפרס על פני כל השנה והוא כולל תוכנית לימודים ייחודית,
הכוללת תכנים לימודיים ושיעורים בכל תחומי התורה:

סוגיות בגמרא והלכה הקשורות לאהבת ישראל, רגישות לממון הזולת וכבודו וכד'
סדר בשבוע יוקדש ללימוד סוגיה הלכתית הקשורה לנושאים הנ"ל ויועבר עליה שיעור כללי ע"י ראש הישיבה או אחד הרמ"ים. נושאים כגון סוגיות מרכזיות בלשון הרע ורכילות, סוגיות המחדדות את חומרת הגזל ואת הגבולות הדקים, חומרת הפגיעה ברכוש הזולת, כבוד הבריות, החיוב לקחת אחריות על הסביבה, הלכות שכנים וכד'. יושם דגש בנוסף על הצד הלמדני, גם על הרעיונות המוסריים העומדים מאחורי ההלכות.
1
סוגיות אמוניות מקיפות בכל מה שקשור לאהבת ישראל
כגון מהו עם ישראל, מה תפקידו, מהו ייחודו, מה היחס בין הכלל לפרט, מהי אהבת ישראל, מהי החשיבות שלה, כיצד ניתן להגיע אליה, מה מונע מאתנו ליישם אותה וכיצד ניתן להינצל מהמונעים הללו וכן הלאה. הסוגיות הללו יקיפו מקורות מהמדרשים, הגמרות, הראשונים והאחרונים המלוקטים מסודרים וערוכים בחוברת של דפי מקורות. יוקדש זמן יומי ללימוד של מקורות אלו בחברותות וינתנו עליהם שיעורים על ידי ראש הישיבה ורבני האמונה.
2
סדנאות נפשיות / תיקון המידות
בכל שבוע תהיה סדנה מעשית, שתתמקד ביישום בפועל של יסודות חשובים בנפש האדם המסייעים לו להיות אדם אוהב, אחראי על סביבתו, נוח לבריות, רגיש לזולת ובעל עין טובה. חלק מהנושאים: קנאה, ניהול רגשות יעיל וטוב, כעסים, תחרותיות, יצירת קשרים חברתיים טובים, ניהול מחלוקות, תרבות שיח טובה לניצול כוח הדיבור וכד'. מעגל שיח חודשי של תלמידי הישיבה עם דמות מנחה בסוגיות הללו, ובפרט באלו שעלו תוך כדי החיים המשותפים, כגון תורנויות, לקיחת אחריות על החדר ועל החצר וכד'.
3
הציר השני

מורכב ממספר שבועות הפרושות על פני מהלך השנה, ובהם תהיה תוכנית ייחודית של העצמה משמעותית של אחד מהיסודות הגדולים שמהם מורכבת אהבת ישראל.

כל שבוע כזה יכלול, בנוסף לשיעורים מיוחדים באותו עניין אשר יוקף מצדדיו השונים, גם הפעלות חברתיות מותאמות, בכדי להעצים את הפנמת המסר.

שבוע ראשון:
הייחודיות של עם ישראל – בין ישראל לעמים.
1
שבוע שני:
כלל ישראל, כנסת ישראל והיחס בין הפרט לכלל.
2
שבוע שלישי:
הכרה לעומק של הגוונים השונים בעם ישראל והיתרונות שיש בגיוון ובשוני.
3
שבוע רביעי:
חסד והתנדבות.
4
שבוע חמישי:
גאולת ישראל ביאת המשיח ואהבת ישראל.
5
שבוע שישי:
עין טובה שמחה פנימית ולימוד זכות.
6

נושאים לדוגמא הנלמדים בתוכנית:

הבנה מהי אחדות אמיתית, למה היא חשובה, כיצד משיגים אותה, כיצד לומדים לכבד ולהעריך קבוצה אחרת, כיצד ניתן לאהוב מישהו שחושב אחרת ממני או שונה ממני.

כיצד ניתן לעורר אהבה כלפי עם ישראל וכלפי כל יהודי?
ממה נובעות שנאה וקנאה ותחרות וכיצד ניתן להתמודד איתן?

הבנה כיצד ניתן לפתח בתוכנו אהבת חסד, עין טובה, לימוד זכות, יכולת הקשבה, הארת פנים וכד'.

הישיבה מזמינה אותך בן ישיבה יקר ללמוד ולגדול להיות תלמיד חכם ויהודי משפיע אור ואהבה כלפי עצמו וכלפי כל הסובבים אותו.

הישיבה מזמינה אותך לעבור מסע מופלא ומרתק של בניין קומתך כיהודי תורני ובעל מידות, כזה שמלא אהבה לבריותיו של הקב"ה וכזה שאחדות האומה ואהבת עם ישראל פועמת בו בכל נשימה ונשימה ובכל רגע ורגע. ישיבת ואהבת הינה הזדמנות נדירה בשבילך בן ישיבה יקר להיחשף לעולמות של עבודת ה' ותורתו בהיבט של אהבת ישראל וקיום מעשי של מאמר ר' עקיבא: "ואהבת לרעך כמוך זה כלל גדול בתורה". בוא ללמוד לאהוב, בוא ללמוד לאחד עולמות.

מעוניין שנשלח לך חומרי לימוד?
מוזמן למלא טופס זה

הקדישו את הלימוד
לע"נ יקיריכם