טיול יום העצמאות תשע"ו – קהילת הישיבה

הקדישו את הלימוד
לע"נ יקיריכם