השבעה מודיעין שדה תש"ע

הקדישו את הלימוד
לע"נ יקיריכם