לב ליבה של הישיבה הוא בית המדרש: כל מה שנעשה בישיבה, הלימוד והתפילה, השמחה והשירה, דיבוק חברים ומעשה חסד – הכל נובע מאהבה ויראה – ותכליתו עבודת ה'.

עלויות

בית המדרש יכיל 300 תלמידים בשטח של 400 מ"ר. 

עלות מ"ר בניה – 10,000 ש"ח

מחיר כולל: 4,000,000 ש"ח.

 

Donate_button_he
לחצו להשתתפות ותמיכה בבניין הישיבה

bet_midrash

הקדישו את הלימוד
לע"נ יקיריכם