ישיבת ההסדר קריית גת-

"תורה עם אהבה"

DSC_8373

אנו מאמינים:

אנו מאמינים בבניית אנשים שמחוברים לתורה ולחיי תורה בצורה עמוקה. 

אנו מאמינים בעבודת ה' בשמחה גדולה.

אנו מאמינים באהבת הקב"ה, אהבת העם ואהבת התורה.

אנו מאמינים במסירות ובהשקעה בלימוד תורה.

אנו מאמינים בלימוד תורה בעומק וברוחב- לימוד הלכה למעשה.

אנו מאמינים בלימוד מתוך דיבוק חברים כבסיס מהותי לעבודת ה'.

אנו מאמינים בחינוך לנשיאה בעול עם הציבור בצבא ובכל החיים.

אנו מאמינים בהקדשת זמן ראוי ללימוד אמונה ואגדה.

אנו מאמינים בשימת דגש על עבודת הלב- תפילה.

אנו מאמינים בשימת עבדות המידות במרכז העבודה החברתית.

הקדישו את הלימוד
לע"נ יקיריכם